PROTECȚIA CONSUMATORULUI

Revoluția digitală a cuprins foarte repede și tranzacțiile comerciale, comerțul electronic fiind în continuă creștere. Tranzacționarea la distanță a generat noi probleme care necesită găsirea de soluții noi. Provocările pe care le aduce tehnologia în derularea la distanță a tranzacțiilor sunt dublate de evoluția legislativă la nivel național și european în materie, amintind doar adoptarea în Mai 2019 a Regulamentului European de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR). Însă indiferent de modalitatea de vânzare a produselor și serviciilor, echilibrul contractual este de cele mai multe ori influențat de modul de îndeplinire de către profesionist a obligațiilor de informare, de conformitate, de garanție și de siguranță a produselor și serviciilor.

Oferim consultanță atât profesioniștilor, cât și consumatorilor în materia protecției acestora.

În cazul profesioniștilor consultanța noastră include:

  • elaborarea strategiei și politicilor companiei în domeniul protecţiei consumatorilor,
  • informarea constantă cu privire la evoluția prevederilor naționale și europene în materie, dar și cu practica juridică relevantă pentru asigurarea respectării drepturilor consumatorilor,
  • adaptarea contractelor de vânzări de bunuri și servicii cu legislația în materia protecției consumatorilor,
  • gestionarea plângerilor consumatorilor și negocierea soluțiilor,
  • asistarea în fața Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în cazul investigațiilor și procedurilor demarate la plângerea consumatorilor, precum și redactarea de poziții scrise,
  • reprezentarea în fața instanțelor de judecată împotriva proceselor-verbale de contravenție întocmite de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor,
  • reprezentarea în fața organismelor de mediere naționale și internaționale,
  • sprijinirea în crearea unor programe de instruire a personalului și de creare a unei culturi pentru respectarea drepturilor consumatorului.
Image

În cazul bullying-ului comercial atacurile împotriva companiilor pot fi realizate prin intermediul unor așa ziși ”consumatori” care lansează zvonuri negative nereale despre companie în rețelele de socializare ori o evaluează (îi dă un rating) negativ pe paginile sale online. Echipa noastră are experiență în cazul unor astfel de atacuri și colaborează cu colegii specializați în reputația managementului și cu consilieri terți, din care fac parte specialiști în comunicare și experți în securitatea cibernetică.

Atunci când datorită naturii produselor sau serviciilor vândute sunt necesare opiniile unor specialiști din alte domenii, echipa noastră pune la dispoziția profesioniștilor relațiile noastre de colaborare cu acești specialiști, iar dacă profesionistul își are sediul în altă țară ori produsul este vândut în altă țară colaborăm cu avocați din jurisdicțiile unde profesionistul își are sediul ori produsul este vândut.

În cazul consumatorilor serviciile noastre includ consultanță și asistare și reprezentare în fața organismelor de mediere sau instanțelor de judecată, după caz. Cele mai multe litigii dintre consumator și profesionist se sting pe cale amiabilă, prin conciliere directă.

Un caz particular îl reprezintă însă contractele de adeziune încheiate de consumatori cu profesioniști de pe o poziție de inferioritate. Contractele care cuprind clauze abuzive pot fi cenzurate în baza Legii nr. 193/200 privind clauzele abuzive, consumatorul având dreptul la acoperirea prejudiciului suferit de pe urma încheierii și executării contractului viciat.

Echipa noastră are o experiență de peste 10 ani în constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale, în special al celor inserate în contractele de credit și oferă soluții personalizate la orice încălcare a drepturilor consumatorilor.

Acest website foloseste cookie-uri. Unele dintre ele sunt esențiale pentru funcționarea site-ului, în timp ce altele ne ajută să îmbunătățim acest site și experiența utilizatorului (cookie-uri de urmărire).